Zašto je raznolikost važna?

article image

Studije su pokazale kako organizacije koje prepoznaju potencijal koji proizlazi iz raznolikosti radne snage imaju brojne konkurentske i reputacijske prednosti.

Intuitivno znamo da je raznolikost važna no postaje sve jasnije da ona predstavlja bitan faktor i u poslovnom smislu.

Prednosti upravljanja raznolikošcu na radnom mjestu 

Intuitivno znamo da je raznolikost važna no postaje sve jasnije da ona predstavlja bitan faktor i u poslovnom smislu. Posljednja istraživanja pokazuju da poduzeća koja predvode u primjeni politike raznolikosti imaju više izgleda ostvariti profit veći od nacionalnog industrijskog prosjeka. S druge strane, poduzeća koja su pri dnu ove ljestvice statistički nemaju velike izglede ostvariti iznadprosječne rezultate. Po svemu sudeći, raznolikost je taj faktor diferencijacije koji pomaže da tržišna prednost vremenom preteže u smjeru poduzeća s politikom raznolikosti. Hrvatska poduzeća i organizacije također imaju ovaj izbor: prepoznati i implementirati etične politike ljudskih potencijala i raznolikosti, uključujući održive prakse u odnosima sa zaposlenicima i ostalim dionicima i ostvariti prednost na tržištu ili se svjesno svrstati u skupinu koja statistički nema izgleda da će srednjoročno prosperirati. Raznolikosti društva koja se odražava u strategijama upravljanja ljudskim potencijalima osobito je važna u dinamič-nim gospodarstvima čija su poduzeća i organizacije suočeni sa stalnim promjenama društvenih očekivanja. Politika raznolikosti može povećati povjerenje zajednice, potrošača i drugih dionika prema poduzeću.

Konkurentske prednosti

Upravljanje procesom zapošljavanja: Rješavanje problema nedostatka zaposlenika, zapošljavanja i zadržavanja kvalifciranih zaposlenika različite obrazovne strukture glavni su razlozi zbog kojih poduzeća provode politike raznolikosti.

Poboljšanje slike poželjnog poslodavca: Politika raznolikosti ima pozitivan ucinak na jacanje reputacije „poželjnog poslodavca“ i povećanje sposobnosti privlačenja i zadržavanja kvalifcirane radne snage.

U skladu s tržišnim ocekivanjima: Kako su tržišta sve raznolikija po pitanju očekivanja i potreba, razumijevanje raznolikosti i pružanje odgovarajućih usluga i proizvoda je od velike važnosti za organizacije.

Obraćanje novim tržištima: Otvoren, nediskriminirajući stav doprinosi povećanju prisutnosti poduzeća u novim neotkrivenim tržištima.

Poboljšanje interne komunikacije: Promoviranje vrijednosti kao što je nediskriminacija poboljšava unutarnju koheziju i smanjuje rizik od radnih sporova.

Poboljšanje upravljackih praksi: Politike koje potiču raznolikost i uključivost imaju pozitivan učinak na stilove upravljanja.

Financijski poticaji: Država potiče zapošljavanje određenih skupina ljudi.

Jačanje ugleda

Organizacije koje danas žele biti prepoznate u svojem društvenom okruženju moraju upravljati svojim ocekivanjima i dijalogom s dionicima na strateški način. Ovaj pristup im omogućuje prepoznavanje očekivanja različitih društvenih i poslovnih partnera, balansiranje njihovih interesa te dugoročno smanjenje rizika koji bi mogli utjecati na reputaciju.

Etično pitanje

Prihvaćanje raznolikosti je u konačnici stvar poslovne etike, a sve veći broj poduzeća i ustanova usvaja etičke kodekse koji promiču raznolikost i uključivost na radnom mjestu.