S E M I N A R „Diskriminacija u području rada i zapošljavanja“

article image

Seminar će se održati u ponedjeljak, 25. ožujka 2019. godine, s početkom u 10,00 sati u Velikoj vijećnici Međimurske županije, Ruđera Boškovića 2, Čakovec.

u sklopu provedbe aktivnosti iz Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije 2017.-2019. godine te Programa provedbe Strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj 2014. -2020. godine, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske organizira seminar pod nazivom

 

„Diskriminacija u području rada i zapošljavanja“,

koji će se održati u ponedjeljak, 25. ožujka 2019. godine, s početkom u 10,00 sati u Velikoj vijećnici Međimurske županije, Ruđera Boškovića 2, Čakovec.

 

Kroz teme seminara planira se obuhvatiti nekoliko mjera iz spomenutog Akcijskog plana i Strategije, gdje je Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina nositelj provedbe mjera, a  kao sunositelji određeni su Hrvatska udruga poslodavaca, Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora te udruge sindikata više razine i socijalni partneri. Unutar prioritetnog područja 1. Rad i zapošljavanje, a vezano za ispunjenje cilja 2. Promicanje jednakih mogućnosti na području rada i zapošljavanja, riječ je o provedbi prvenstveno sljedećih mjera:

  •  Mjera 2.6. Provesti edukacije poslodavaca o Zakonu o suzbijanju diskriminacije i Zakonu o ravnopravnosti spolova i skupinama u opasnosti od diskriminacije na tržištu rada te osvijestiti poslodavce o njihovoj odgovornosti za stvaranje radnog okruženja oslobođenog od diskriminacije i dužnosti zaštite dostojanstva radnika (čl. 7. Zakona o radu)
  •  Mjera 2.7. Provoditi edukacije radničkih predstavnika (povjerenika za zaštitu dostojanstva radnika, sindikalnih povjerenika i članova radničkih vijeća) o Zakonu o suzbijanju diskriminacije i Zakonu o ravnopravnosti spolova te skupinama u opasnosti od diskriminacije na tržištu rada, posebice kako prepoznati diskriminaciju i kako pomoći diskriminiranoj osobi
  •  Mjera 2.8.   Promovirati  radni prostor/radno okruženje bez diskriminacije, u kojem se svakoj osobi pristupa poštujući njeno dostojanstvo, među ostalim i vizualnim  putem (primjerice, postavljanjem  ploča s prigodnim tekstom kako bi se i na taj način podsjetilo da je riječ o radnom prostoru bez diskriminacije i sl.)

 Stoga su ciljane skupine sudionika na seminaru poslodavci i radnički predstavnici odnosno povjerenici za zaštitu dostojanstva radnika, sindikalni povjerenici i članovi radničkih vijeća.

Ovdje možete preuzeti Program seminara te prijavnicu za sudjelovanje. Ispunjenu prijavnicu za sudjelovanje na seminaru potrebno je poslati najkasnije do ponedjeljka, 18. ožujka 2019. godine na adresu elektroničke pošte natasa.bokun.hitrec@uljppnm.vlada.hr.