POVELJA O RAZNOLIKOSTI

article image

Raznolikost društva koja se odražava u strategijama upravljanja ljudskim potencijalima osobito je važna u dinamičnim gospodarstvima cija su poduzeća i organizacije suočeni sa stalnim promjenama društvenih očekivanja.

Raznolikost je jedna od temeljnih vrijednosti modernog društva

 

BROŠURA

 

Raznolikost je jedna od temeljnih vrijednosti modernog društva. Zaposlenice i zaposlenici, u svojoj raznolikosti, sa svojim vještinama, kreativnošću i inovativnošću predstavljaju ključ dugoročnom uspjehu svake poslovne organizacije. Raznolikost omogućuje ostvarivanje punog potencijala svake osobe, a politika raznolikosti i jednakih mogućnosti na radnom mjestu preduvjet je razvoju kreativnosti, inovativnosti i individualnih talenata. U svjetlu globalizacije i društvenih promjena, sposobnost prihvaćanja i razumijevanja raznolikosti predstavlja važan preduvjet za razumijevanje klijenata i poslovnih partnera. Stoga, u skladu s Ustavom Republike Hrvatske podupiremo i zalažemo se za zaštitu od diskriminacije te razvoj raznolikosti i jednakih mogućnosti, kako u svojoj organizaciji, tako i kod svih partnera i dionika. Potpisivanjem Povelje o raznolikosti obvezujemo se:

 

1. Izraditi politiku raznolikosti i nediskriminacije, kako bismo razvijali organizacijsku kulturu koja se temelji na uzajamnom poštovanju i uvažavanju individualnih različitosti.

2. Razvijati raznoliko radno okruženje poticanjem integracije zaposlenika svih profila, neovisno o spolu i spolnoj orijentaciji, rasnom ili etničkom podrijetlu, vjeri ili uvjerenju, invaliditetu, dobi i drugome.

3. Razvijati vještine i kompetencije menadžmenta, zaposlenika i zaposlenica odgovornih za zapošljavanje, trening i razvoj karijera, o primjeni politike raznolikosti i nediskriminacije.

4. Koristiti politiku raznolikosti i nediskriminacije pri zapošljavanju menadžmenta kako bismo omogućili bolje razumijevanje odluka o upravljanju i bili otvoreniji za inovativne ideje s ciljem jačanja konkurentnosti i održivosti organizacije.

5. Razvijati svijest i obrazovati naše zaposlenike o politici raznolikosti.

6. Poticati primjenu politike raznolikosti kod klijenata i dobavljača.

7. Izraditi i redovno obnavljati akcijski plan za promociju politike raznolikosti i nediskriminacije koji će uključiti mjerljive pokazatelje, a u čiju će izradu i provedbu biti uključeni zaposlenici.

8. Najmanje jednom godišnje izvještavati o provedbi politike raznolikosti i nediskriminacije uključujući mjere i interne postupke koje primjenjujemo kako bismo ostvarili ciljeve.

 

POVELJA O RAZNOLIKOSTI