O POKRETAČIMA

article image

Nositelj projekta u Hrvatskoj je Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj (HR PSOR)

Povelja o raznolikosti Hrvatska dio je regionalnog projekta kojeg predvodi poduzece Dobrovita iz Slovenije s partnerima iz privatnog i javnog sektora iz Hrvatske, Slovenije i Rumunjske te uz potporu Europske komisije.

Nediskriminacija i jednake mogucnosti su meu glavnim prioritetima Europske unije. Kako bi podržala razvoj i razmjenu dobrih praksi meu zemljama clanicama, Europska komisija je 2010. lansirala Europsku platformu Povelja o raznolikosti. Platforma okuplja više od 7100
potpisnika iz 18 zemalja clanica koje su prihvatile nacela Povelje na nacionalnoj razini. Više od 14 milijuna zaposlenika ima koristi od dobrovoljne posvecenosti poduzeca i institucija potpisnica primjeni politike raznolikosti.
Više detalja na: http://ec.europa.eu/justice/discrimination/diversity/charters/index_en.htm

Nositelj projekta u Hrvatskoj je Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj (HR PSOR). 
Projekt ce trajati dvije godine (1. sijecnja, 2017. - 31. prosinca, 2018.), a za cilj ima promovirati i potaknuti implementaciju nacela raznolikosti, nediskriminacije i poštivanja ljudskih prava kreiranjem i razvojem Povelja o raznolikosti u Hrvatskoj, Sloveniji i Rumunjskoj za privatni i javni sektor. Najvažniji ishod projekta u Hrvatskoj bit ce razvoj i implementacija Povelje o raznolikosti u privatnom i javnom sektoru. U Hrvatskoj ce Povelja službeno biti lansirana u listopadu 2017.