Lista za provjeru upravljanja raznolikošću

article image

Podrška dobrovoljnim inicijativama upravljanja raznolikošću na radnim mjestima diljem EU