EUROPSKA PLATFORMA POVELJA O RAZNOLIKOSTI

article image

Kako bi podržala razvoj i razmjenu dobrih praksi među zemljama članicama, Europska komisija je 2010. lansirala Europsku platformu Povelja o raznolikosti.

EU omogućuje promicateljima postojećih povelja o raznolikosti da se redovito susreću, podijele svoja iskustva i razviju zajedničke alate.

Europska komisija prepoznaje povelje o raznolikosti kao važan alat u borbi protiv diskriminacije na radnom mjestu i promicanju ravnopravnosti, stoga financira platformu za razmjenu na razini EU između organizacija koje promiču i provode nacionalne povelje raznolikosti.

Povelja o raznolikosti najnovija je u nizu dobrovoljnih inicijativa raznolikosti s ciljem poticanja tvrtki da implementiraju i razvijaju politiku raznolikosti.
Nediskriminacija i jednake mogućnosti su među glavnim prioritetima Europske unije.

Kako bi podržala razvoj i razmjenu dobrih praksi među zemljama članicama, Europska komisija je 2010. lansirala Europsku platformu Povelja o raznolikosti. Platforma okuplja više od 7100 potpisnika iz 18 zemalja članica koje su prihvatile načela Povelje na nacionalnoj razini. Više od 14 milijuna zaposlenika ima koristi od dobrovoljne posvećenosti poduzeća i institucija potpisnica primjeni politike raznolikosti.

Platforma je dio većeg projekta koji ima za cilj podržati dobrovoljne inicijative za promicanje upravljanja raznolikošću na radnom mjestu.
Razmjena platformi na razini

EU omogućuje promicateljima postojećih povelja o raznolikosti da se redovito susreću, podijele svoja iskustva i razviju zajedničke alate.
Više o Europskoj platformi Povelja o raznolikosti pročitajte na:

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/diversity/charters/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/

http://en.diversitymine.eu